Hidrosel ve Epididim Kisti

Hidrosel, testisi saran zarlar arasında normalden çok daha fazla sıvı toplanmasıyla torbanın ileri derecede şişmesi durumudur. Normal olarak bu aralıkta testisin kayganlığını sağlamak için 0.5-1.0 ml sıvı bulunur. Hidroselde ise bu sıvı miktarı 200- 300 ml hatta bazen çok daha fazla olur. Görüntü ve hasta hikayesi çok tipik olduğu için tanı çok kolaydır. Skrotum tek yanlı veya iki yanlı olarak aşırı şişmiş ve gergin vaziyette görülür. İçi sıvı doludur.


Muayenede üzerine parmakla vurulduğunda tipik bir elastikiyet hissi alınır. Karanlık bir odada skrotuma fenerle bakıldığında pembe bir renk alır. TRANSİLLÜMİNASYON bulgusu denen bu basit muayene ile bu şişliğin içinde sıvı olduğu ispatlanır ve HİDROSEL için TİPİK tir.

BASİT HİDROSEL Tek taraflı, büyüyüp küçülmeyen, ağrısız, çok büyük boyutlara ulaşabilen, nedeni kesin olarak bilinmeyen, gergin, oval şekilli hidrosellere basit hidrosel denir.

SEKONDER SEMPTOMATİK HİDROSEL Genellikle erişkin yaşlarda torbaların içindeki testis veya ona bağlı yapılardaki iltahaplar veya tümörler sonucunda oluşur. Testis tümörlerinin % 10-15 inde kronik hidrosel gelişebilir. İşte bu sebepten şüphelenilen olgularda mutlaka skrotal ultrasonografiyle eşlik eden başka bir rahatsızlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hidroselin tek tedavisi cerrahidir. HİDROSELEKTOMİ Geçici olarak iğneyle girip içindeki sıvının boşaltılması (PERKÜTAN ASPİRASYON) kısa sürede tekrarlamaya eğilimli olduğundan ve ilerideki operasyonda yapışıklıklara neden olacağından baş vurulmaması gereken bir yöntemdir. Üstteki resimde ameliyat esnasında skrotumdan serbestleştirilmiş ve kesi hattından dışarı çıkarılmış hidrosel kesesi görülmektedir. Ameliyatta bu kese açılıp su boşaltılır ve kese yaprakları ters çevrilerek dikilir ve testis skrotuma yerleştirilir.

SPERMATOSEL / EPİDİDİM KİSTİ Testisin üzerinde ve arkasında yer alan, küçük, ağrısız kitlelerdir. İçerisinde ölü spermler bulunan kistik bir oluşumdur.

epididim-kisti
Spermlerin birikmesi sonucu kistik yapı meydana gelmektedir. Nedeni bilinmemektedir. Ağrı yapmaz. Hasta skrotumun içinde testisden ayrı, testisin arka üst tarafında bir sertlik veya şişlik olduğunu fark eder. Muayene ve ultrason ile tanı koyulur. Büyük hacimlere ulaşmadığı taktirde tedaviye gerek yoktur. Çok büyürse ameliyatla çıkarılır. SPERMATOSELEKTOMİ / EPİDİDİMAL KİST EKSİZYONU