Kapalı Prostat ( Holep ) Ameliyatı

İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi olarak çıkartılması temelde üç ayrı şekilde yapılabilir; rezeksiyon(kesilerek çıkartılma), vaporizasyon (buharlaştırma) ve enükleasyon (adenomun kapsülden sıyrılarak çıkartılması). Rezeksiyon tekniklerinde değişik enerji kaynakları kullanılabilir, örnek olarak unipolar ve plazmakinetik-bipolar TURP ya da lazer enerjinin kullanıldığı HoLPR verilebilir. Vaporizasyon yine lazer ya da elektrik enerjisi(PVP) ile yapılabilir. Enükleasyon ise özellikle büyük prostatlarda (>80 gr) klasik olarak açık cerrahi teknikle yapılırken son yıllarda lazer veya bipolar elektrik enerjisi kullanılarak kapalı yolla gerçekleştirilebilmektedir.

Holmiyum:yitrium-aluminum-garnet(HoYAG) 2140 nm dalga boyuna sahip bir lazerdir. 3-4mm derinliğine kadar inebilen enerji ile hem kesme, hem koterleme hem de buharlaştırma yapılabilmektedir. Genellikle 2-2,5 J ve 20-50 Hz ile 80-120 W lazer enerjisi kullanılarak uygulanmaktadır. HoLEP sırasında penisten endoskopik bir alet yardımı ile girilerek 550-mM lazer probu ile prostat adenomu kapsülden sıyrılarak 2-3 parça halinde mesane içine atılır. Ve mesane içinde morselatör adı verilen parçalama ve vakum özelliği olan cihazla adenom küçük parçalara ayrılarak vücut dışına alınır. Bu ameliyat tekniğine HoLEP adı verilmektedir.