Nefroüreterektomi

Laparoskopi ameliyat edilecek organa ulaşmada kullanılan bir yaklaşım biçimidir. Bunun dışında gerçekleştirilen ameliyatın açık ameliyattan hiçbir farkı yoktur. Laparoskopik ameliyatta böbreğe büyük bir kesi, yani açık yara ile yaklaşmak yerine, 3-5 adet 0,5 ve 1 cm. lik mini kesilerden (deliklerden) ulaşılır. Bu deliklerden birinden içerideki görüntüyü sağlayan kamera, diğerlerinden ameliyatı gerçekleştirmekte kullanılan çeşitli cerrahi aletler ameliyat sahasına iletilir. İşlem esnasında, karın içinde cerraha çalışma alanı yaratabilmek için, karın içi gazla doldurulur. Böbreğe ait üreterin (idrarı böbrekten mesaneye taşıyan kanal) ve üreterin mesaneye açıldığı yerdeki mesane bölümünün çıkartılması hastalığınızın durumu ve ameliyatı gerçekleştiren cerrahın tercihine göre laparoskopik veya açık yöntemle gerçekleştirilebilir

Böbreğinizin tamamı uygun yöntemle tüm bağlantılarından ayırıldıktan sonra bir torbaya konarak vücut dışına alınır. Vücut dışına çıkarma esnasında 1 cm olan kesilerden bir tanesi birkaç cm. büyütülür veya yeni bir kesi yapılır. İşlem sonunda tüm kanamalar durdurulur, karın içindeki gaz çıkartılır, ve ameliyat bölgesine bir dren yerleştirilebilir. Laparoskopik Nefroüretektominin avantajı nedir? Laparoskopik nefroüreterektominin açık nefroüreterektomiye göre bazı avantajları vardır. Büyük bir yara yerine birkaç mini kesi olması ameliyat sonrası ağrıyı azaltır, iyileşme dönemini kısaltır, ve günlük hayata dönüşü hızlandırır. Laparoskopik ameliyatlarda kan kaybı daha azdır; bu nedenle ameliyatta kan veya kan ürünü alma gereksinimi ve ameliyat sonrası halsizlik daha azdır. Laparoskopik Nefroüreterektomiye alternatif tedaviler nelerdir? Laparoskopi yerine aynı ameliyat açık yöntemle gerçekleştirilebilir. Ayrıca bazı özel durumlarda (tek böbrekli olma, aynı anda her iki böbrek/üreterde tümör olması, yüzeyel ve düşük dereceli tmör) böbrek alınmadan, endoskopik yöntemlerle tümörün tedavi edilmesi söz konusu olabilir. Bu konulardaki detaylı bilgiyi hekiminiz size verecektir.