Prostat Biyopsisi

Yaptığımız muayene ve laboratuvar çalışmaları sonucunda hastalığın iyi huylu veya kötü huylu olduğuna tanı koymakta şüpheye düştüğümüzde hastalarımızın prostat bezinden parça (doku numuneleri) alınmasını gerekli görebiliriz. Buna Prostat Biyopsisi diyoruz. Prostat Biyopsisi teşhise yönelik bir işlemdir. Biyopside aldığımız dokuları patoloji laboratuvarına göndererek incelettirmekteyiz. Çıkacak olan patoloji raporuna göre de hastalarımıza tanı koyarak tedavi ve takip protokollerini belirlemekteyiz.

Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat Biyopsisi, TRUS (Transrektal Ultrasonografi yani özel bir prob kullanarak rektum içerisinden prostat ultrasonografisi) kılavuzluğunda otomatik biyopsi tabancasıyla hastanın prostatından ince şeritler halinde doku numuneleri alınmasıdır. Prostat Biyopsisine geçmeden hemen önce prostatı mutlaka ultrasonografik olarak incelemekte ve sistematik olarak alacağımız parçalara ek olmak üzere daha nerelerden parçalar alabileceğimizi planlayarak prostat boyutlarının gerçeğe yakın ölçümünü de bu sırada gerçekleştirmekteyiz.

Multiparametrik Prostat MR incelemesi

Biyopsinin patolojik sonucu “kanser” olarak gelmese bile yüksek seviyesinde ısrar eden veya yükselmeye devam eden PSA değerleri kanser şüphemizin devam etmesine neden olur. Bu durumlarda yeni bir görüntüleme tekniği olan “Multiparametrik Prostat MR”ı önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu incelemenin tetkik süresi yaklaşık 60 dakikadır. Tetkik sırasında damardan ilaç (kontrast madde) verilmektedir. Bu inceleme, tümörün varlığı veya var olan tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı, başka organlara sıçrama olup olmadığı konusunda çok önemli katkı sağlayabilmekte ve aynı seansta tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) yardımcı olabilmektedir. “Multiparametrik Prostat MR + Prostat Füzyon Biyopsisi” Bu yeni teknik tamamen bilgisayar yazılımından istifade etmek suretiyle oluşturulmuştur. Amaç Multiparametrik Prostat MR’ında hassas bir şekilde yerleri tespit edilmiş olan “tümör şüpheli alanların” (MR görüntülerinin) biyopsiyi yapmak için kullanılan TRUS ekranına taşınması ve böylelikle yanılma payını maksimum azaltarak hedef dokudan sağlıklı örnekleme yapılabilmesidir. Biyopsi işlemi öncesinde ilk olarak özel bir bilgisayar yazılımı sayesinde prostat dokusunun 3 boyutlu görüntüsü oluşturulmaktadır. Daha sonra MR görüntülerinde tespit edilmiş olan “tümör şüpheli alanlar” da bu 3 boyutlu prostat modeli üzerinde büyüklük ve şekillerini tam olarak gösteren çepeçevre renkli çizgisel alan olarak işaretlenmektedir. Bu 3 boyutlu imajın TRUS ekranına taşınmasıyla işaretli alanların tam içinden geçen ve yanılma payını neredeyse sıfıra indiren başarılı biyopsiler yapılabilmektedir.

Prostat Biyopsisi Ağrılı mıdır ?

Prostat Biyopsisinden yarım saat kadar önce hastalarımıza kalçalarından ağrı kesici ilaç enjekte ederek ağrının kesin kontrolünü sağlayabilmekteyiz. Yani prostat biyopsisi uygun prosedür izlenerek gerçekleştirildiğinde kesinlikle ağrısız bir işlemdir. Prostat Biyopsisinin Hazırlığı Nasıldır? Hastanın işlemden tercihen 1(bir) hafta önce başka sebeplerle de olsa kullanmakta olduğu kan sulandırıcı (aspirin, coumadin, plavix vs.) ilaçlar var ise bunları kendisine yazmış olan doktorunun bilgisi dahilinde kesmesi gerekmektedir. Bu durumu mutlaka hastalarımızın ilgili doktorlarıyla kontak kurarak aydınlatmakta ve kesinleştirmekteyiz. *Ben, işlemden bir gün önce, herhangi bir enfeksiyon riskine karşı hastalarıma mutlaka bir antibiyotik başlatmakta, işlem günü ve takip eden günlerde de kutu bitene kadar kullandırtmaktayım. *Hastalarıma biyopsinin yapılacağı sabah, ofisime gelmeden önce evlerinde tatbik edebilecekleri bir lavman yazmakta ve kullandırtmaktayım. Bu suretle rektum boşalmakta ve biyopsi alanı temizlenmektedir. Prostat Biyopsisinde Ne Kadar Doku Alınır? *İşlem sırasında genellikle 12 veya daha fazla odaktan mümkün olan en fazla sayıda doku numunesi almayı tercih etmekteyim. Bu sayede var olması muhtemel hastalığı teşhis edebilme olasılığımız artmaktadır. Eğer füzyon biyopsi yapıyorsam önceliği mutlaka işaretli bölgelere vermeyi ve daha sonra sistematik biyopsiyi tamamlamayı seçiyorum, tabii o zaman da örnekleme sayısı daha fazla oluyor. Prostat Biyopsisi Sonrasında Olabilecekler Nelerdir? Biyopsi sırasında ve sonrasında hastalarımızın ağrı duymamaları için gerekli önlemleri tam olarak aldığımız için bu hususta endişe edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Biyopsiden sonra hastalarımı kısa bir süre gözlem altında tutmayı tercih etmekteyim, bu da ortalama 1-2 saattir. Bu sürenin sonunda rahatlıkla evinize gidebilir ya da işinize dönebilirsiniz. Hastalarımızdan tek isteğimiz bizimle irtibatı kaybetmemeleri ve biyopsi sonrasında gelişebilecek olağan dışı bir durumla karşılaşırlar ise bizi haberdar etmeleridir. Biyopsi sonrasında idrarla ve/veya dışkıyla beraber birkaç gün az miktarda kan gelebilir, sakın endişelenmeyiniz, çünkü birkaç gün sonra kendiliğinden geçecektir. Biyopsinin patoloji raporu genellikle 1(bir) hafta içinde elimizde olmaktadır. Patoloji raporunu alır almaz süratle en uygun tedavi protokolünü uygulamaya koymaktayız.