Testis Kanseri - Radikal İngiunal Orşiektomi

Erkeklerin hastalığıdır, testisler erkeklerde torba da bulunan sperm yapımını ve erkekliği devam ettiren erkeklik hormonu "Testosteron" hormonunu üretmeyi sağlayan organlardır. Bu organların kanserine "Testis Kanseri"denir. Nadiren 50 yaş üstünde görülse de esas olarak genç yani 20-35 yaş arası erkeklerin hastalığıdır. Günümüzde erken yakalandığında bu hastalıktan kurtulma ihtimali %98 civarındadır. Teşhis (Tanı) nasıl konur? Genellikle hastalar testislerinde şişlik ile bize başvururlar; cerrahın elle muayenesi ve "Skrotal Ultrasonografi" tetkiki teşhis için yeterlidir. Teşhisten sonra ilk yapılacak Önce hastadan beta HCG, alfa feto protein ve LDH düzeylerini öğrenmek için kan alıp derhal ameliyat etmektir. Bu ameliyat, testisi kasıktan yapılan küçük bir kesi ile etrafındaki kılıflarla birlikte çıkarmayı amaçlar ve ürolojide adı Radikal Orchiektomidir.

Ameliyat öncesi ve sonrası Bu ameliyat için gerekli tıbbi hazırlıklar yapıldıktan sonra hastalarımızı hastaneye yatırıp aynı gün ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyat 15-20 dk. süren bir ameliyat olup Genel Anestezi ya da Bölgesel Anestezi (belden iğne yapılarak) ile uygulanabilir. Genellikle aynı gün hastalarımızı evlerine gönderip patoloji sonucunu bekliyoruz. Ameliyat sonrası neler yapılır? Tedavi Patoloji rapor sonucu elimize ulaştıktan sonra ne tip bir kanserle karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Testis kanserinin iki farklı tipi vardır: SEMİNOM SEMİNOM OLMAYAN TİP (bu ürolojide NSGHT = Non Seminamatöz Germ Hücreli Tümör diye isimlendirilir) Bu iki kanser tipinin tedavisi kısmen aynı, kısmen farklıdır. Patoloji raporu elimize geçtikten sonra hastalığın uzak organlara (Akciğer, Karın içi büyük damarların etrafı, Boyundaki lenf bezleri) yayılıp yayılmadığını anlamak için İlaçlı BT (bilgisayarlı tomografi=CT) yapılır. Patoloji Sonucu Seminom ve Uzak Organlara Yayılım Yok: 1 veya 2 kere tek doz Carboplatin ilacı (kemoterapi) uygulanır. Patoloji Sonucu Seminom Olmayan Tip (NSGCHT) ve Uzak Yayılım Yok: Genellikle kısa süreli, 2 kür tabir edilen Kemoterapi yeterli tedavidir. Patoloji Sonucu Hangi Tip Olursa Olsun Uzak Yayılım Var: Akciğer, Karın içi büyük damarların etrafındaki lenf dokuları ya da boyun lenf bezleri ne yayılım saptanmış ise böyle bir durumda tedavi 4 kür, yani daha uzun bir Kemoterapidir.