Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri - Tur Tm

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-Tm) yani idrar kanalından girilerek kapalı şekilde ameliyat edilmesi ilk uygulanacak tedavi seçeneğidir. Mesane tümörü saptanmış bir hastada TUR-Tm uygulanır. Bu işlemde tümör ve tümörün üzerinde yer aldığı mesane katları kapalı yöntemle ile çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir. Patolojik inceleme sonunda tümörün cinsi, mesane tabakaları içerisindeki derinliği ve saldırganlık şiddeti tespit edilir.Tümörün derecesini ve evresini belirledikten sonra o tümöre en uygun tedavi seçeneği belirlenir.

Yüzeysel, yani mesanenin derin kas tabakalarına ilerlememiş tümörlerde iyi yapılmış bir TUR-Tm çoğunlukla yeterli olur. Ancak mesane tümörünün nüks etme özelliğinden dolayı belli aralıklarla sistoskopi kontrolleri yapılmalıdır. Nüks ve hastalığın evre artışı riskini azaltmak için mesane içerisine ilaç uygulamaları gerekebilir. Mesanenin derin, kas tabakalarını tutan evrelerde mesanenin tamamen alındığı ve mesanenin görevini devam ettirecek, barsaktan yapay mesane yarattığımız “Radikal Sistektomi” ameliyatı gerekir. Yapay mesane için uygun olmayan vakalarda ise mesane çıkarıldıktan sonra idrar yolları araya konan bir barsak parçası ile karın ön duvarına ağızlaştırılır ve üretilen idrar buraya yapıştırılan sızdırmaz torbalar içerisinde depolanması sağlanır. Musluklu olan bu torbalar idrar ile dolunca boşaltılır ve giysi üzerinden fark edilmez. Bu tip büyük ameliyatlar zorlu ve hayat kalitesinden ödün verilmesine sebep olur ancak hayat kurtarıcıdır.