Hipospadias ( Peygamber Sünneti ) ve İnmemiş Testis Cerrahisi

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık en önemli kaynak olarak gösterilmektedir. Yenidoğan 300 her erkek bebeğin 1 'inde gözlenebilen doğumsal bir bozukluktur.Normalde idrar kanalı (üretra) penis ucunda sonlanması gerekirken, hipospadiaslı çocuklarda penisin içindeki idrar kanalı daha kısadır ve idrar kanalı penisin ucu yerine daha alt kısmında sonlanır . Glandüler Hipospadias Özellikle hastalığın ağır formlarında hipospadiasa diğer organ anomalileri eşlik edebilir. Bu nedenle olabilecek diğer organ anomalileri yönünden hastaların araştırılması gerekir. Hipospadias ile birlikte her iki testisin inmemiş olduğu durumlarda bu araştırmaya genetik değerlendirmenin de eklenmesi gereklidir.

Hipospadiasın belirtileri nedir ?

*Sünnet serisinin (prepusium) penis başının alt kısmında olmaması .Bu durum halk arasında peygamber sünneti ya da doğuştan yarım sünnetli diye adlandırılır. *İdrar kanalının (üretra) penisin ucu yerine alt yüzünde veya geride olması *Penisin başının yassılaşması *Ereksiyon durumunda penisin aşağıya doğru kıvrılması *İdrar kanalının yerleşim yeri nedeniyle karşı tarafa doğru değil ayaklara doğru çiş yapılması.Bu nedenle hipospadiaslı çocuklar ayakta değil oturarak çiş yapabilirler *Erişkin yaşa kadar tedavi edilmeyen hipospadiaslı kişilerde cinsel fonksiyon bozuklukları da gözlenebilmektedir.

HİPOSPADİAS NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Hipospadiasın tek tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir. *Penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan " kordi " adı verilen yapı alınarak penis ereksiyon halindeyken aşağıya doğru kıvrılmayacak şekilde düzleşmesi sağlanır . *İdrar kanalının eksik olan kısmı sünnet derisindeki dartos flebi ile tamamlanır ve yeni idrar kanalı oluşturulur. Bu sayede , penisin hem fonksiyonları düzeltilir , hemde estetik açıdan uygun olması sağlanır Hipospadias ameliyatı oldukça teknik ve hassasiyet isteyen bir operasyondur.Bu nedenle cerrahın işinin ehli ve bu ameliyatlar konusunda tecrübeli olması büyük önem taşır . Hipospadiasın tipine göre secilmesi gereken değişik yöntemler vardır .Cerrahi yöntem seçilen yönteme göre 1 ile 4 saat arasında sürebilir .

Önemli !!!

Pek çok hipospadias ameliyatında eksik olan idrar kanalını onarmak için prepusium yani sünnet derisi kullanılmaktadır.